UKRAINIAN COUNCIL OF NURSING AND MIDWIFERY

Процес ліцензування іноземних фахівців в галузі медсестринства

У світлі постійного розвитку сфери охорони здоров’я та розширення міжнародного співробітництва, Австралія стає привабливим напрямком для медсестер, які прагнуть не лише знайти нові професійні виклики, а й відчути всі переваги стабільної та перспективної кар’єри в цій сфері.

Працевлаштування в галузі медсестринства в Австралії для іноземних фахівців відкриває широкі можливості та низку переваг. По-перше, це високий рівень професійного визнання, оскільки австралійська система охорони здоров’я високо цінує кваліфікованих медичних працівників. По-друге, привабливі умови працевлаштування, які включають конкурентоспроможну зарплату та пільги. По-третє, можливість професійного зростання та навчання за сучасними методиками. Крім того, життя в країні з високим рівнем життя та різноманітними культурними можливостями роблять Австралію привабливим місцем для роботи та проживання для іноземних медсестер.

У статті ми зрозгялаємо деталі процедур та вимог, пов’язаних із працевлаштуванням медсестер в Австралії.

Обов’язкові вимоги для реєстрації  

Іноземні кваліфіковані медичні сестри та акушерки (IQNM), які подають заявку на реєстрацію до Ради медсестер і акушерок Австралії (NMBA), оцінюються відповідно до реєстраційних стандартів NMBA. Кваліфікація IQNM оцінюється за трьома кваліфікаційними критеріями моделі оцінювання.

  • Реєстраційні стандарти визначають вимоги, яким повинні відповідати заявники, щоб вважатися придатними для роботи медсестрами та акушерками.
  • Кваліфікаційні критерії визначають мінімально прийнятну освіту і підготовку

Заявники на реєстрацію повинні відповідати всім реєстраційним стандартам і кваліфікаційним критеріям, щоб мати право на реєстрацію без умов і обмежень.

Всі заявники повинні відповідати вимогам наступних обов’язкових реєстраційних стандартів:

Реєстраційний стандартДетальний опис стандартів
Міжнародна перевірка кримінальної історіїЯкщо ви вказали, що мали судимість в іншій країні або проживали за кордоном протягом шести місяців поспіль або більше, будучи повнолітнім, вам потрібно пройти міжнародну перевірку кримінальної історії (ICHC).   Результати будуть надані вам і передані нам безпосередньо. Результати ICHC дійсні протягом трьох місяців з дати видачі.   Ви можете подати заявку на ICHC у затвердженого Ahpra постачальника: AIS International    /    Fit2Work  https://bit.ly/49pqpix  
Володіння англійською мовоюIELTS (academic module) with a minimum overall score of 7 and a minimum score of 7 in each of the four components (listening, reading, writing and speaking)   OET with a minimum score of B in each of the four components (listening, reading, writing and speaking)   PTE Academic with a minimum overall score of 65 and a minimum score of 65 in each of the four communicative skills (listening, reading, writing and speaking)   TOEFL iBT with a minimum total score of 94 and the following minimum score in each section of the test:   a minimum total score of 94 is achieved in each sitting, and you achieve a minimum score of 24 for listening, 24 for reading, 27 for writing and 23 for speaking across the two sittings, and no score in any of the sections is below: 20 for listening19 for reading24 for writing, and20 for speaking  https://www.nursingmidwiferyboard.gov.au/Registration-Standards/English-language-skills.aspx  
Безперервний професійний розвитокСтандарт однаковою мірою застосовується до штатних медсестер, зареєстрованих медсестер і акушерок, які працюють повний або неповний робочий день в оплачуваній або неоплачуваній практиці. Стандарт застосовується до дипломованих медсестер, зареєстрованих медсестер і акушерок, які перебувають у відпустці, наприклад, у декретній відпустці. Цей стандарт не поширюється на тих, хто не практикує, а також на студентів, які вивчають медсестринство або акушерство.   Щоб відповідати цьому стандарту, ви повинні пройти мінімум 20 годин БПР за період реєстрації.  https://www.nursingmidwiferyboard.gov.au/Registration-Standards/Continuing-professional-development.aspx  
Угоди про страхування професійної відповідальності – Professional indemnity insurance arrangementsДоговори страхування професійної відповідальності – це договори, які забезпечують професійну діяльність медичної сестри та/або акушерки, страхування від цивільної відповідальності, понесеної в результаті позову, що виник внаслідок недбалої дії, помилки або упущення в поведінці медичної сестри та/або акушерки, або від збитків, що виникли в результаті позову, що виникли в результаті перелічених вище діянь або бездіяльностей.   Медичні сестри та акушерки не повинні займатися професійною діяльністю, за якою вони зареєстровані, якщо вони не мають відповідних договорів страхування професійної відповідальності  https://www.nursingmidwiferyboard.gov.au/Registration-Standards/Professional-indemnity-insurance-arrangements.aspx  
Нещодавність практикиNMBA визнає години практики, якщо надані вами докази демонструють, що ви практикували медсестринство та/або акушерство, а також: маєте або мали поточну та дійсну реєстрацію у визнаному регулюючому органі сестринської справи або акушерства (в Австралії або за кордоном)ваша посада передбачає застосування знань та навичок медсестринства та/або акушерствапройшли післядипломну освіту, що призвела до отримання нагороди або кваліфікації, яка має відношення до практики медсестринства та/або акушерства.   Зараховані медсестри(Enrolled Nurses), зареєстровані медсестри та акушерки відповідають вимогам щодо останньої практики, якщо вони відповідають одному із критеріїв: проходження мінімум 450 годин практики протягом останніх п’яти роківуспішне завершення програми або оцінювання, затвердженого NMBAуспішне завершення періоду практики під наглядом, затвердженого NMBA.  https://www.nursingmidwiferyboard.gov.au/Registration-Standards/Recency-of-practice.aspx  
Кваліфікаційні критерії: зареєстровані медсестри з міжнародною кваліфікацією/зараховані медсестри/ акушерки
Критерії  Вимоги до критерій 
    1 Визнана для реєстрації кваліфікаціяВаша кваліфікація була визнана офіційним органом реєстрації/ліцензування для реєстрації в якості дипломованої медсестри, акушерки або зареєстрованої медсестри в країні, де ви отримали кваліфікацію, і ви виконали всі вимоги щодо складання передреєстраційного іспиту. Якщо у вашій країні існує лише один рівень медсестер, ваша кваліфікація буде оцінюватися на рівні дипломованої медсестри.   
    2 Забезпечення якості та акредитаціяНа момент отримання вами кваліфікації дипломованої медичної сестри, акушерки або молодшої медичної сестри кваліфікація підлягала забезпеченню якості та була визнана або акредитована органом, зовнішнім по відношенню до навчального закладу, на основі опублікованих стандартів акредитації. Стандарти акредитації для освіти дипломованої медичної сестри, акушерки або молодшої медичної сестри повинні включати все нижчезазначене: сучасні підходи до освітиінституційні ресурси (персонал та матеріально-технічна база)доказову та сучасну практику медсестринства та/або акушерствадосвід роботи в різних закладах охорони здоров’я тамедикаментозний менеджмент, спрямований на безпечне та ефективне використання ліків.   
3 Академічний рівень кваліфікаціїАкадемічний рівень вашої кваліфікації можна порівняти, як мінімум, з австралійським ступенем бакалавра 7-го рівня (зареєстрована медсестра або акушерка) або австралійським дипломом 5-го рівня (зареєстрована медсестра) Австралійської рамки кваліфікацій.   
Завершення самоперевірки (Self-Check)  
Якщо ви є міжнародно кваліфікованою медсестрою або акушеркою (IQNM) і бажаєте зареєструватися в Австралії, вам потрібно буде пройти самоперевірку перед подачею заяви на реєстрацію.   Вам потрібно буде ввести інформацію про свою кваліфікацію в форму самоперевірки. Якщо ваша кваліфікація доступна для вибору зі списку, після завершення самоперевірки вас буде віднесено до одного з трьох потоків(Stream). Якщо ваша кваліфікація не доступна для вибору зі списку, після завершення самоперевірки вам буде повідомлено про кроки, які необхідно виконати, щоб Ahpra оцінила вашу кваліфікацію та призначила вас до відповідного потоку.  
  Stream AМедсестри з міжнародною кваліфікацією, які мають кваліфікацію, що вважається по суті еквівалентною або заснованою на подібних компетенціях до затвердженої кваліфікації.
  Stream BМедсестри з міжнародною кваліфікацією, які мають кваліфікацію, що має відношення до професії, але не є по суті еквівалентною або такою, що базується на подібних компетенціях до затвердженої кваліфікації.
  Stream C  Медсестри з міжнародною кваліфікацією, які мають кваліфікацію, що не є по суті еквівалентною або відповідною затвердженій кваліфікації.
  На наступному малюнку показано, до якого потоку будуть призначені медсестри з іноземною кваліфікацією на основі критеріїв оцінки кваліфікації, яким відповідає їхня кваліфікація (кваліфікації). AQF – Australian Qualifications Framework Посилання: https://www.aqf.edu.au/framework/aqf-qualifications#toc-level-6-advanced-diploma-associate-degree-2  
NMBA IQNM qualification assessment outcomes self check diagram 2023
Медсестри з міжнародною освітою залежно від присвоєного потоку повинні пройти різну кількість етапів оцінювання, перш ніж матимуть право подати заявку на реєстрацію.  
    Stream AКандидати Потоку А повинні спочатку сплатити збір($410) за оцінку, щоб продовжити процес оцінки. Після оплати кандидати Потоку А повинні успішно пройти наступний етап оцінювання, щоб мати право подати заявку на реєстрацію:  
    Stream B (Outcomes-based assessment)Кандидати Потоку B повинні спочатку сплатити збір за оцінку, щоб продовжити процес оцінки. Після оплати, кандидати Потоку B повинні успішно пройти наступні етапи оцінювання в зазначеному порядку, щоб мати право подати заявку на реєстрацію:   Orientation Part 1 – навчальний онлайн-курс, що знайомить з Австралією та австралійським контекстом охорони здоров’я.Portfolio – надання кваліфікаційних та ідентифікаційних даних та документаціїOutcomes-based assessment, включає в себе:multiple-choice question (MCQ) exam – іспит з множинними варіантами відповідей (MCQ), пов’язаний з професією/галуззю, в якій вони мають намір зареєструватися в Австралії; Objective Structured Clinical Examination (OSCE) – Об’єктивний структурований клінічний іспит (OSCE), пов’язаний з професією/галуззю, в якій ви маєте намір зареєструватися в Австралії.  
      Stream CМедичним сестрам з міжнародною освітою, віднесеним до Потоку С, після завершення самоперевірки буде рекомендовано, що єдиний спосіб продовжити процес оцінювання – це підвищити свою кваліфікацію.   Це можна зробити, шляхом, що веде до реєстрації, наприклад   ступінь бакалавра акушерства або медсестринства (AQF рівень 7 або аналогічний) зарахований диплом медсестринства – enrolled nursing Diploma (рівень 5 AQF або аналогічний)  
Медсестри з міжнародною освітою можуть підвищувати свою кваліфікацію в Австралії або будь-якій іншій країні на вибір. Якщо вони підвищують кваліфікацію за межами Австралії, медсестри з міжнародною освітою повинні переконатися, що їхня кваліфікація відповідає акредитаційним вимогам Критерію 2. Кваліфікація повинна бути в галузі медсестринства або акушерства і повинна вести до реєстрації в країні навчання. Післядипломна кваліфікація в суміжних галузях не буде відповідати вимогам.  
На наступному малюнку показано необхідні етапи оцінювання, аж до подачі заявки на реєстрацію для кожного потоку після завершення самоперевірки.