UKRAINIAN COUNCIL OF NURSING AND MIDWIFERY

Українська Рада Медсестер та Акушерок (The Ukrainian Nursing and Midwifery Council) проводить міжнародну систему реєстрації в Україні.


Усі медичні сестри, акушерки та спеціалізовані медичні сестри можуть пройти реєстрацію в УСМА, якщо вони:

• здобули освіту та практикують в Україні;
• здобули освіту в Україні та практикують за кордоном;
• здобули освіту за кордоном та практикують в Україні;

Після подання заявки члени ради приймають рішення про необхідність проведення інтерв’ю з кандидатом або про відмову, про яку інформує письмово.
Процедура реєстрації займає від 2 до 4 тижнів.

Інформація для медичних сестер та акушерок, які бажають зареєструватися в УСМА 

Регістр Української Ради Медсестер та Акушерок складається із трьох секторів:

• Медсестри
• Акушерки
• Спеціалізовані медсестри.

Медсестри та акушерки можуть подати заявку на реєстрацію в одному або відразу кількох секторах регістру:
 Аплікаційна форма
 Список документів   

Для медсестер:

• Медсестри загальної кваліфікації
• Медсестри догляду за психічно хворими
• Медсестри догляду за пацієнтами з обмеженими здібностями до навчання
• Дитячі медсестри

Для акушерок:

• Акушерки

Вимоги

Для подання заявки на реєстрацію медсестри або акушерки необхідно подати документи, що підтверджують наявність освіти та клінічної практики згідно зі стандартами. 

Заявка на реєстрацію приймається лише в тому випадку, якщо є кваліфікація медсестри чи акушерки в Україні чи іншій країні.

 В Україні навчання медсестри до реєстрації проводиться на базі закінченої середньої освіти та триває 3 роки. Годинник теоретичної підготовки відповідає практиці медсестри. Вивчення інших предметів, таких як політичні науки, література та іноземні мови не входить у курс навчання.

На момент подання заявки, необхідно мати не менше 750 годин практики як медсестру протягом останніх 5 років.


Документи, необхідні для реєстрації:

• Сертифікати шкільної та загальної освіти з додатками та зазначенням тривалості навчання
• Свідоцтва про шлюб або зміну прізвища (за наявності)
• Свідоцтво про народження
• Сертифікати про спеціальну освіту (медсестри чи акушерки)
• Сертифікати про післяреєстраційну освіту кваліфікації тощо.
• Сертифікат про складання мовного тесту (за наявності)
• 2 фото паспортного розміру
• Диплом про вищу (середню) медичну освіту з додатком теоретичних та практичних занять, кількістю годин.
• Сертифікат тесту OET (The Occupational English Test) на знання медичної англійської мови. – occupationalenglishtest.org

Необхідно подати фотокопії (скани) всіх вищезгаданих документів (оригінали документів не приймаються). Ви можете надіслати їх поштою .
info@nursingmidwiferycouncilukraine.org

Форма післяреєстраційного досвіду роботи (у додатку)

Форма повинна містити перерахування всього досвіду професійної діяльності як медсестра або акушерка. Також необхідно вказати інформацію про реєстраційний орган, який видав реєстрацію. Слід зазначити усі випадки усунення від діяльності чи інші дисциплінарні стягнення (якщо такі прецеденти мали місце).

Додаток до сертифікату

У додатку має бути зазначено загальну кількість годин теоретичної та практичної підготовки з кожного предмета та вказівкою характеру практики. Якщо у вашому навчальному закладі практикуються заліки, необхідно вказати кількість годин, які припадають на кожен із теоретичних та практичних заліків.
Рекомендаційні листи

Характеристики повинні бути надані старшою медсестрою або акушеркою та відповідати виду реєстрації, на яку подається заявка:

1. Характеристика від старшої медсестри або акушерки (відповідно) з цього місця роботи, яка підтверджує, що ви працюєте там і здатні надавати відповідні медичні послуги із дотриманням усіх заходів безпеки. Якщо в даний час ви не працюєте, то вам потрібно подати відповідну характеристику з останнього місця роботи, де ви практикували не менше 3-х місяців.

2. Характеристика від старшої медсестри або акушерки, з якою ви працювали не менше одного року з останніх 5 років.

3. Характеристика від реєстраційного органу Certificate of Good Standing. 
Ця характеристика має бути заповнена реєстраційним органом та містити підтвердження реєстрації у вашій країні. Якщо реєстраційний орган не може заповнити секцію за даними медкомісії, її слід заповнити або представнику медичної комісії, або дільничному лікарю або терапевту.
Характеристики від агенцій не приймаються.

Процес ухвалення рішення

Кожна заявка розглядається індивідуально. При правильному заповненні та подачі відповідних форм та документів, відповідь, як правило, слід очікувати протягом 7-14 робочих днів